Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie

 • Start
 • Badania w ciąży | Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie(current)

Badania laboratoryjne dla kobiet w ciąży:

10-13 tydzień

 • grupa krwi w układzie ABO i RH– określa grupę krwi matki i możliwość wystąpienia konfliktu serologicznego w układzie Rh i grupach głównych
 • odczyn Coombsa (PTA) — badanie w kierunku obecności przeciwciał odpornościowych. Pozwala określić, czy istnieje konflikt serologiczny pomiędzy krwinkami matki i płodu, który może prowadzić do anemii oraz wielu innych powikłań u rozwijającego się dziecka;
 • morfologia podstawowa — monitoruje stan zdrowia ciężarnej, od którego zależy zdrowie dziecka;
 • glukoza na czczo w surowicy — nieprawidłowe poziomy cukru mogą doprowadzić do nieodpowiedniej wagi ciała noworodka. W przypadku nieleczonej cukrzycy noworodek ma dużą wagę urodzeniową, co nie wiąże się z jego dobrym stanem zdrowia. Ma częściej m.in. problemy oddechowe i jest słabiej rozwinięty. W przypadku pacjentek z cukrzycą częściej dochodzi do zgonów wewnątrzmacicznych zdrowych płodów;
 • badanie ogólne moczu — pozwala wykryć stany zapalne, które mogą prowadzić do poronień, przedwczesnych porodów, wcześniejszego odpływania wód płodowych a także chorób nerek u matki;
 • odczyn VDRL (odczyn WR) — pozwala stwierdzić, czy matka nie jest zarażona bakterią kiły, która może zagrozić dziecku. Kiłę można leczyć również w ciąży bez szkody dla zdrowia malucha;
 • Toxo IgG i Toxo IgM — badania w kierunku toksoplazmozy, czyli choroby odpasożytniczej. Do zarażenia może dojść m.in. w wyniku zjedzenia surowego mięsa od zarażonych zwierząt bądź kontaktu z zakażonymi kocimi odchodami. Choroba może powodować wady rozwojowe u dziecka. Można ją leczyć w trakcie ciąży.
 • anty-HIV — stwierdza obecność wirusa HIV —zespołu nabytego braku odporności. Jeśli wynik jest dodatni, personel medyczny podejmuje działania prowadzące do zmniejszenia ryzyka zakażenia dziecka;
 • TSH — nieprawidłowy, zbyt niski lub zbyt wysoki poziom hormonów tarczycy jest szczególnie niebezpieczny w trakcie ciąży, bo może zaburzać prawidłowy rozwój płodu. Prowadzi do poronień, porodów przedwczesnych, nieprawidłowej funkcji tarczycy u noworodka, co może powodować ciężkie upośledzenie umysłowe u dziecka;
 • HBS — to antygen wirusowy wykrywany w surowicy krwi w przypadku zachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu B, popularnie nazywane „żółtaczką wszczepienną”. W przypadku zakażenia matki noworodek po porodzie otrzyma swoistą immunoglobulinę (HBIG), która zawiera wysokie stężenia przeciwciał. Zabezpieczy to dodatkowo malucha przed zakażeniem.

14-17 tydzień ciąży

 • morfologia
 • badanie ogólne moczu — zakażenia pęcherza mogą wywołać m.in. przedwczesny poród czy zakażenia nerek u matki.
 • PTA — pośredni test antyglobulinowy (PTA) wykonuje się w celu wykrywania przeciwciał, które mogłyby przejść przez łożysko i zaatakować krwinki czerwone dziecka. Jeśli przeciwciała odpornościowe u kobiet z Rh ujemnym nie zostaną wykryte, badanie powtarza się w 24-26 i 35-38 tygodniu ciąży. Ciężarna, u której wykryto przeciwciała, musi być objęta specjalistyczną opieką.

18-23 tydzień ciąży

 • morfologia
 • badanie ogólne moczu

24-26 tydzień ciąży

 • morfologia
 • badanie ogólne moczu
 • PTA (gdy Rh u pacjentki jest ujemne)
 • test OGTT — badanie w kierunku tolerancji glukozy, by określić, czy ciężarna nie ma cukrzycy
 • Toxo IgG, Toxo IgM — gdy nie było wcześniej badania lub w poprzednim badaniu wynik był ujemny
 • posiew moczu

27-30 tydzień ciąży

 • morfologia
 • badanie ogólne moczu

32-34 tydzień ciąży

 • morfologia — na tym etapie ciąży dochodzi często do niedokrwistości spowodowanej niedoborami żelaza. Anemia w ciąży zagraża nie tylko zdrowiu matki, ale i rozwojowi dziecka
 • HBS — powtórzenie badania z początku ciąży

35-38 tydzień

 • morfologia
 • badanie ogólne moczu
 • PTA — gdy u pacjentki Rh jest ujemne
 • Toxo IgG, Toxo IgM — gdy nie było wcześniej badania lub w poprzednim badaniu wynik był ujemny
 • odczyn VDRL (WR)
 • wymaz z odbytu w kierunku Streptococcus Agalactiae — bakterie paciorkowca w ciąży mogą być groźne przede wszystkim dla noworodka. W trakcie porodu pacjentka musi otrzymać dawkę antybiotyków, która uchroni noworodka przed zakażeniem i powikłaniami, m.in. zapaleniem płuc, a nawet posocznicą;
 • wymaz z pochwy — określa występowanie nieprawidłowych bakterii w pochwie, czyli drogach, którymi urodzić ma się dziecko

38-40 tydzień

 • morfologia
 • badanie ogólne moczu