Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie

  • Start
  • Ginekologia
  • Histerosalpingografia (HSG) | Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie(current)

HISTEROSALPINGOGRAFIA– Badanie nazywane jest również: HSG 

TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA

Badanie polega na uzyskaniu obrazu jamy macicy i jajowodów przy użyciu promieni rentgenowskich. Obraz jamy macicy i jajowodów uzyskuje się poprzez wprowadzenie przez drogi rodne kobiety środka cieniującego (kontrastu), który silnie pochłania promieniowanie rentgenowskie.

CZEMU SŁUŻY BADANIE?

Badanie to umożliwia w sposób inwazyjny ocenę kształtu jamy macicy (stwierdzenie zmian rozwojowych, przegrody, niedorozwoju macicy, guzów macicy), ocenę zmian chorobowych jej błony śluzowej, czyli endometrium (istnienie przerostu, polipów, zrostów śródmacicznych), a także ocenę przebiegu, drożności, kształtu jajowodów oraz zmian w okolicy przydatków macicznych (rozpoznanie zrostów okołoprzydatkowych). Badanie wykonuje się w celu dokonania rozpoznania lub precyzyjnego określenia specyfiki istniejącego zaburzenia.

WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA

  • Diagnostyka niepłodności, dotycząca kontroli drożności jajowodów i wykluczenia zmian patologicznych w obrębie jamy macicy.

  • Ocena skuteczności leczenia niedrożności jajowodów.

Badanie jest wykonywane na zlecenie lekarza

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA DO BADANIA

Wymagany jest aktualny wynik posiewu z pochwy.

Zaleca się spożycie lekkiej kolacji w dniu poprzedzającym badanie; można zjeść lekkie śniadanie w dniu badania. 20 minut przed badaniem należy przyjąć w czopku doodbytniczym środek rozkurczowy. 
Badanie wykonuje się do 10. dnia cyklu miesiączkowego (licząc od 1. dnia krwawienia). Badania nie wykonuje się w czasie krwawienia miesiączkowego nawet w przypadku śladowego krwawienia z ujścia zewnętrznego części pochwowej szyjki macicy. 

OPIS BADANIA

Badanie wykonywane jest w pracowni rentgenowskiej. Pacjentka kładzie się na brzegu stołu rentgenowskiego, przyjmuje pozycję jak w badaniu, jest rozebrana i przykryta prześcieradłem chirurgicznym. 
Badający zakłada pacjentce wzierniki pochwowe, uwidacznia ujście zewnętrzne szyjki macicy, w które wprowadza końcówkę specjalnego aparatu. Aparat ten służy do wprowadzenia do jamy macicy środka kontrastowego. 
Wprowadzanie środka cieniującego do jamy macicy badający kontroluje na ekranie monitora, który jest połączony z aparatem rentgenowskim. Po zarysowaniu kształtu jamy macicy wykonuje się I zdjęcie. II zdjęcie wykonywane jest po uwidocznieniu przebiegu światła jajowodów i wydostaniu się środka kontrastującego do jamy brzusznej, co świadczy o drożności jajowodów.

CZAS

Badanie trwa zwykle do 20 minut

INFORMACJE, KTÓRE NALEŻY ZGŁOSIĆ WYKONUJĄCEMU BADANIE

Przed badaniem

  • Data ostatniej miesiączki.

  • Ewentualne uczulenie na środki kontrastowe.

  • Aktualny wynik posiewu z pochwy.

W czasie badania

  • Wszelkie nagłe dolegliwości (np. ból, duszność, nudności).

JAK NALEŻY ZACHOWYWAĆ SIĘ PO BADANIU?

Pacjentka powinna do dwóch godzin pozostawać pod obserwacją lekarską. 

MOŻLIWE POWIKŁANIA PO BADANIU

Mogą rzadko wystąpić objawy uczulenia na środek cieniujący. Wcześniejsze określenie stopnia czystości mikrobiologicznej pochwy poprzez oceną rozmazu mikrobiologicznego eliminuje możliwość powikłań w postaci zapalenia przydatków i zapalenia otrzewnej.