Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie

 • Start
 • Ginekologia
 • Histeroskopia | Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie(current)

TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA

Badanie to polega na oglądaniu wnętrza macicy w powiększeniu przy pomocy specjalnego przyrządu optycznego (wziernika) nazywanego histeroskopem, który wprowadzony jest przez pochwę do szyjki macicy, a następnie do jamy macicy. 
Przy pomocy dodatkowych instrumentów wprowadzonych przez histeroskop do jamy macicy można pobierać wycinki śluzówki do badania histopatologicznego oraz wykonywać niektóre zabiegi lecznicze.

CZEMU SŁUŻY BADANIE?

Histeroskopia umożliwia ocenę zmian patologicznych endometrium i ustalenie zakresu tych zmian. Badanie można połączyć   z jednoczesnym wykonaniem zabiegu terapeutycznego – np. z usunięciem zrostów wewnątrzmacicznych lub polipów.

WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA

 • Krwawienia o nieustalonej etiologii (przyczynie).

 • Ocena stanu endometrium.

 • Niemożność zajścia w ciążę lub jej donoszenia.

 • Wady macicy.

 • Podejrzenie zrostów wewnątrzmacicznych.

 • Oglądanie ścian kanału szyjki (cerwikoskopia).

 • Pobieranie wycinków celowanych.

 • Usunięcie ciał obcych – np. zagubionej wkładki wewnątrzmacicznej.

 • Mięśniaki macicy.

 • Polipy macicy.

Badanie jest wykonywane na zlecenie lekarza w warunkach szpitalnych 

Badanie wykonuje się w znieczuleniu ogólnym

OPIS BADANIA

Pacjentka kładzie się na fotelu ginekologicznym, jest rozebrana i przykryta prześcieradłem chirurgicznym. Do badania wykorzystuje się sterylne narzędzia. Po odkażeniu pola zabiegowego badający wprowadza do kanału szyjki histeroskop, wypełnia płynem lub gazem (CO2) jamę macicy i ogląda śluzówkę. Jeśli istnieje taka potrzeba, badający przy pomocy specjalnych szczypiec wprowadzonych przez histeroskop może też pobrać wycinki śluzówki do badania histopatologicznego.

CZAS

Badanie trwa zwykle od kilkunastu minut do 1 godziny

INFORMACJE, KTÓRE NALEŻY ZGŁOSIĆ WYKONUJĄCEMU BADANIE

Przed badaniem

 • Informacje wynikają ze specyfiki wywiadu ginekologicznego.

 • Skłonność do krwawień (skaza krwotoczna).

CO NALEŻY PRZYGOTOWAĆ PRZED BADANIEM

 • Pacjentka musi być na czczo.

 • Grupę krwi 

JAK NALEŻY ZACHOWYWAĆ SIĘ PO BADANIU?

Pacjentka powinna pozostać pod obserwacją lekarską tak długo, jak tego wymaga zakres wykonanego badania. Lekarz może zlecić przyjmowanie przez kilka dni antybiotyku celem zapobiegania wystąpieniu infekcji.