Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie

  • Start
  • Informacje ogólne
  • Konsultacje kwalifikujące do zabiegów operacyjnych | Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie(current)

Konsultacje odbywają się w poniedziałki, wtorki i czwartki o godz. 12.30 na Izbie przyjęć położniczo-ginekologicznej. Pacjentki skierowane do leczenia operacyjnego są zapisywane na konsultacje pod numerem 895326277.

Na konsultację należy zabrać ze sobą:

– skierowanie do szpitala na operację,

– wyniki badań laboratoryjnych i USG, urodynamicznych.

Pacjentki, które leczą się przewlekle na inne schorzenia – szczególnie, nadciśnienie, cukrzycę, choroby serca, nerek, płuc, tarczycy powinny mieć ze sobą dokumentację tego leczenia. U pacjentek, których choroby mogą mieć wpływ na ryzyko operacji i znieczulenia do operacji prosimy o dostarczenie zaświadczenia od lekarza leczącego o dotychczasowym leczeniu.

W trakcie konsultacji ustala się zakres leczenia operacyjnego i informuje się pacjentkę o konsekwencjach zabiegu, o ryzyku operacji.

Wyznacza się termin operacji.

Na konsultacje wzywamy również pacjentki, u których w wyniki badań histopatologicznych (mikroskopowych) wskazują na konieczność dalszego leczenia.