Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie

Izba Przyjęć Ginekologiczno – Położnicza znajduje się w budynku B z tyłu budynku (patrząc stojąc na dziedzińcu Szpitala -prawe skrzydło budynku, z tyłu, na przeciwko budynku E – administracji).

 

KLINIKA GINEKOLOGII, GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ I POŁOŻNICTWA
IZBA PRZYJĘĆ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA
Dyżurka pielęgniarek89 532 62 77
277
Rejestracja USG gin.-poł.
Tel./ fax
89 532 63 43
89 532 62 38

343
238