Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie

Izba Przyjęć Ginekologiczno – Położnicza znajduje się w budynku B z tyłu budynku (patrząc stojąc na dziedzińcu Szpitala -prawe skrzydło budynku, z tyłu, na przeciwko budynku E – administracji).
 
Do zadań Izby Przyjęć Ginekologiczno-Położniczej należy w szczególności:
1) badanie lekarskie pacjentek zgłaszających się do Szpitala,
2) przyjmowanie pacjentek zakwalifikowanych do leczenia szpitalnego,
3) udzielanie pomocy doraźnej pacjentkom, które nie zostały zakwalifikowane do leczenia
w Szpitalu, lub zostały zakwalifikowane do przyjęcia w późniejszym terminie,
4) przekazywanie przyjmowanych pacjentek do oddziałów szpitalnych.
2. Udzielanie doraźnej pomocy ambulatoryjnej całodobowo w stanach nagłych.
3. Konsultacje ginekologiczne na zlecenie lekarza ogólnej Izby przyjęć.
4. Konsultacje pacjentek z innych oddziałów szpitalnych.
5. Wykonywanie drobnych zabiegów lekarskich i pielęgniarskich.
6. Współpraca z poradnią onkologiczną, w zakresie zgłaszania pacjentek uprzednio
zdiagnozowanych w oddziale do zachowawczego leczenia onkologicznego.
7. Diagnostyka pacjentek z ciążą patologiczną przeterminowaną, wykonywanie badań KTG,
USG.
Personel izby przyjęć stanowią lekarze z oddziałów szpitalnych.