Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie

Zadaniem położnej środowiskowej w trakcie sprawowania opieki nad kobietą ciężarną jest przede wszystkim edukacja- przygotowania do porodu. Przygotowanie do porodu może się odbywać jako kursy w szkole rodzenia lub właśnie na zasadzie rozmów indywidualnych z położną. Takie prywatne spotkania są dobrym wyjściem dla ludzi nieśmiałych, którzy się krępują stawiać tak intymne pytania w towarzystwie wielu osób. Z konsultacji indywidualnych mogą też korzystać kobiety, które już wcześniej rodziły i potrzebują tylko przypomnienia pewnych informacji, technik oddychania, metod łagodzenia bólu, pomocy w przygotowaniu wyprawki dla dziecka itp.

Po porodzie świeżo upieczona mama ma szansę zadać położnej pytania odnośnie dziecka, opieki nad nim, karmienia, kąpania, przewijania, pielęgnowania. Położna zajmuje się także matką i stanem jej zdrowia. Bada kobietę, jej krocze, bliznę (jeżeli poród był przez cesarskie cięcie), ocenia stan obkurczającej się macicy, stan piersi, uczy techniki karmienia piersią, pokazuje jak się przewija dziecko. Do obowiązków położnej należą również drobne zabiegi medyczne, jeśli zaistnieje taka potrzeba zdejmie szwy po nacięciu krocza, zmieni opatrunek, zmierzy ciśnienie, doradzi odpowiednią dietę w trakcie karmienia naturalnego. Nauczy, jak kąpać i pielęgnować noworodka. Udzieli wielu praktycznych wskazówek, jak m. in. zadbać o higienę kikuta pępowinowego, skóry noworodka, na temat spacerów, snu, kolki, odżywiania czy ubioru dziecka.