Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie

 •  Leczenie zachowawcze i operacyjne (w tym laparoskopowe) stanów zapalnych narządu rodnego.
 •  Diagnostyka i leczenie operacyjne nowotworów narządu rodnego kobiety w pełnym zakresie, również leczenie laparoskopowe nowotworów narządu rodnego w szczególności raka endometrium zgodnie z wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Onkologii Medycznej.
 •  Diagnostyka i leczenie niepłodności – laparoskopia, histeroskopia, histerosalpingografia, ultrasonografia kontrastowa, diagnostyka laboratoryjna.
 •  Leczenie stanów nagłych – ciąża pozamaciczna, skręt torbieli jajnika (również laparoskopowo) i tzw. ostry brzuch.
 •  Diagnostyka (w tym ultrasonografia PFS) i leczenie zaburzeń statyki narządu rodnego w pełnym zakresie tzn. operacje pochwowe z zastosowaniem tkanek pacjentki, materiałów syntetycznych oraz operacje laparaskopowe zaburzeń statyki w pełnym zakresie.
 •  Diagnostyka (w tym PFS) i leczenie nietrzymania moczu z zastosowaniem slingów podcewkowych oraz operacje laporoskopowe nietrzymania moczu.
 •  Diagnostyka i leczenie pacjentek po poronieniach.
 •  Diagnostyka i leczenie zaburzeń miesiączkowania.
 •  Konsultacje ginekologiczne pacjentek leżących w szpitalu na innych oddziałach.
 •  Prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych i kształcenia podyplomowego w zakresie ginekologii.
 •  Opieka podstawowa: badania przesiewowe przy HTZ, badania przedoperacyjne, ginekologiczne.
 • Opieka specjalistyczna: ultrasonograficzna diagnostyka zaburzeń miesiączkowania, w patologii narządu rodnego, ultrasonograficzna diagnostyka niepłodności, ultrasonograficzna diagnostyka onkologiczna (po chemioterapii i radioterapii).
 •  Udział w programie pogłębionej diagnostyki wykrywania raka szyjki macicy.

Zadania Kliniki Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Położnictwa  w zakresie położnictwa:

1. Prowadzenie ciąży i połogu o przebiegu prawidłowym z promowaniem porodu naturalnego.
2. Prowadzenie ciąży wysokiego ryzyka.
3. Prowadzenie ciąży, porodu, połogu patologicznego zgodnym z programem opieki perinatalnej.
4. Zapewnienie stałej gotowości z możliwością natychmiastowego wykonania cięcia cesarskiego.
5. Zapewnienie gotowości przeciw-krwotocznej z ciągłą dostępnością krwi i preparatów krwiopochodnych.
6. Zapewnienie ciągłej opieki anestezjologicznej.
7. Wykonywanie badań ultrasonograficznych, kardiotokograficznych i laboratoryjnych przez całą dobę / możliwość wykonania badań gazometrycznych, bakteriologicznych.
8. Promowanie naturalnego karmienia piersią i zachowań prozdrowotnych.
9. Kształcenie i szkolenie personelu medycznego.
10. Oddział pracuje w systemie – matka z dzieckiem (rooming in).

11. W obrębie Kliniki Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Położnictwa funkcjonuje:

a) trakt porodowy z salą do cięć cesarskich przeznaczony do przyjęcia rodzącej, odebrania porodu i wykonania niezbędnych zabiegów u rodzącej i noworodka;
b) gabinet diagnostyki ultrasonograficznej świadczący usługi pacjentom Szpitala oraz ambulatoryjnym:
 •  opieka podstawowa: badania screeningowe 12, 20, 30 tydzień ciąży zgodnie z wytycznymi PTG,
 •  opieka specjalistyczna: ultrasonograficzna diagnostyka biometryczna płodu, badania z użyciem Dopplera, ultrasonografia interwencyjna (amniopunkcje, amnioinfuzje), badania konsultacyjne wad rozwojowych.
3) Szkoła Rodzenia, do której zadań należy w szczególności:
 •  promowanie zachowań prozdrowotnych z udziałem lekarza, położnej, dietetyczki,
 •  przygotowanie pacjentek do porodu,
 •  promowanie porodu naturalnego,
 •  promowanie karmienia piersią,
 •  psychologiczne aspekty porodu i połogu (udział psychologa),
 •  profilaktyka wcześniactwa,
 •  gimnastyka w ciąży i połogu,
 •  zajęcia praktyczne w pielęgnacji noworodka.

 Zadaniem Szkoły Rodzenia jest przygotowanie kobiet do porodu oraz promowanie zachowań prozdrowotnych z udziałem lekarza, położnej, psychologa i dietetyczki.

a) Wskazane jest uczestnictwo w zajęciach męża lub innej bliskiej osoby.

b) Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 18.00-20.00:
 •  Poniedziałek – wykłady i rozmowy indywidualne z psychologiem,
 •  Wtorek – wykład i film: poród naturalny, aktywny, rodzinny(III okres i III faza),
 •  Środa – wykład i film: o połogu i pielęgnacji skóry noworodka (kąpiel, przewijanie),
 •  Czwartek – wykład i film: fizjologia noworodka, pozycje karmienia,
 •  Piątek – ćwiczenia oddechowe i gimnastyczne przygotowujące do porodu, slajdy relaksacyjne.
 •  Cykl szkolenia obejmuje 10 spotkań.