Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie

Dojazd

Spis telefonów Oddział Noworodków i Wcześniaków z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru

ODDZIAŁ NOWORODKÓW I WCZEŚNIAKÓW
Koordynator89 532 63 38338
Gabinet lekarski89 532 62 03203
Dyżurka pielęgniarek89 532 62 40240
Pielęgniarka oddziałowa89 532 63 99399
Sekretarka medyczna89 532 62 19219