Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie

Oddział Patologii Ciąży (drugie piętro budynku) posiada 15 łóżek na na siedmiu salach. Wszystkie sale mają toalety i łazienki z prysznicami.

Oddział przeznaczony jest dla ciężarnych z patologią trzeciego trymestru ciąży oraz da pacjentek po porodach, szczególnie takich, których dzieci wymagają pobytu na Oddziale Patologii Noworodka znajdującego się na tym samym piętrze.

Główne zadania oddziału to leczenie chorób matek związanych z ciążą i kontrola stanu płodu w stanach będących dla niego zagrożeniem.

Najważniejszą metodą monitorowania stanu płodu jest kardiotokografia (KTG). Aparat KTG zapisuje czynność serca płodu i czynność skurczową macicy. Częstość zapisów zależy od istniejącego ryzyka. Stosuje się też tzw. test oksytocynowy czyli próbę wywołania skurczów macicy w trakcie zapisu KTG. Badanie mówi nam jak i czy płód reaguje prawidłowo na stres związany ze skurczami macicy.

Powszechnie wykorzystujemy też ultrasonografię (USG). Za jej pomocą oceniamy położenie płodu i łożyska, jego przybliżoną wagę, ilość płynu owodniowego (wód płodowych) oraz za pomocą metody dopplerowskiej (przepływów naczyniowych) wydolność łożyska.

Na oddziale powszechnie stosujemy amnioskopię. Jest to metoda polegająca na oglądaniu przez rurkę ze źródłem światła – amnioskop – koloru wód płodowych.

Ważną metodą oceny stanu płodu jest liczenie i zapisywanie ruchów płodu przez pacjentkę. Stosujemy liczenie ruchów 3 razy dziennie przez godzinę w pozycji leżącej na boku.

Najczęstszą przyczyną skierowań na oddział jest tzw. ciąża przenoszona, czyli ciążą co najmniej 7 dni po terminie porodu. Ponieważ nie zawsze wyliczony z terminu ostatniej miesiączki termin porodu pokrywa się z prawdziwym terminem – zawsze prosimy pacjentki o zabranie ze sobą do szpitala całej dokumentacji USG z ciąży (opisów badań i zdjęć). Pozwala to potwierdzić termin porodu i wpływa na czas i sposób postępowania. Decyzja o indukcji- wywołaniu porodu jest podejmowana wtedy, gdy są wskazania wynikające ze stanu płodu lub matki i gdy jest gotowość do porodu czyli prawidłowe położenie główki w wejściu do miednicy i przygotowanie szyjki macicy.

Pacjentki, u których stwierdzamy wskazania wynikające z ich stanu, stanu płodu lub braku możliwości normalnego porodu są kwalifikowane do planowego cięcia cesarskiego