Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie

Trakt porodowy przeznaczony jest do przyjęcia rodzącej, odebrania porodu i wykonania niezbędnych zabiegów u rodzącej i noworodka. Znajduje się on na trzecim piętrze Oddziału Położniczo-Ginekologicznego. Składa się z czterech pojedynczych sal porodowych oraz sali przedporodowej, na której przebywają pacjentki wymagające obserwacji.

Każda z sal porodowych wyposażona jest w nowoczesny, automatyczny łóżko-fotel porodowy, przyrządy ułatwiające poród i poprawiające komfort pobytu (worek sacco, piłka, materac) oraz wannę relaksacyjną lub prysznic. Na każdej sali znajduje się również aparat KTG monitorujący czynność serca płodu podłączony do systemu MONAKO. System MONAKO pozwala na elektroniczną analizę zapisu oraz ciągłe monitorowanie KTG bez konieczności przebywania personelu medycznego na sali porodowej. Zapewnia to pacjentce większe poczucie intymności, a lekarzowi i położnej daje możliwość stałej kontroli dobrostanu płodu.

Trakt porodowy posiada własną salę operacyjną pozostającą w stałej gotowości. Daje ona możliwość natychmiastowego wykonania cięcia cesarskiego w razie zaistnienia takiej potrzeby.

Na trakt porodowy przyjmowane są pacjentki rodzące oraz wymagające wzmożonego nadzoru medycznego. Poród fizjologiczny prowadzi wykwalifikowana położna we współpracy z lekarzem, który przez całą dobę znajduje się na terenie traktu porodowego.

Za zgodą pacjentki i na jej życzenie w porodzie może uczestniczyć jedna wskazana przez nią osoba. Trakt porodowy jest miejscem, do którego wstęp osób trzecich możliwy jest wyłącznie po przebraniu się w ubranie ochronne oraz ochraniacze na obuwie. Wejście na oddział należy zgłaszać przez domofon umieszczony przy drzwiach, a następnie zaczekać na położną, która przyniesie ubranie ochronne i zaprowadzi osobę towarzyszącą do właściwej sali porodowej. Zachęcamy osoby bliskie do aktywnego współudziału w porodzie (wspólne chodzenie, masaż pleców rodzącej, wspieranie podczas skurczów partych itp.). Jeśli nie ma przeciwwskazań medycznych pacjentka może przyjmować dogodne dla siebie pozycje – może chodzić, leżeć, siedzieć na piłce, klęczeć, przyjmować pozycję boczną lub kuczną na łóżku porodowym. Możliwe jest korzystanie z kąpieli relaksacyjnych, a także po uzgodnieniu z położną i lekarzem odbycie porodu w wodzie. Podczas porodu zapewniamy ciągłą opiekę anestezjologa umożliwiającą bezpłatne znieczulenie porodu ze wskazań medycznych lub na życzenie pacjentki (po konsultacji z lekarzem). W miarę możliwości, po uwzględnieniu predyspozycji anatomicznych rodzącej, przebiegu porodu, wielkości dziecka staramy się stosować ochronę krocza.

Bezpośrednio po porodzie noworodka kładziemy na brzuchu mamy, co pozwala na zminimalizowanie stresu porodowego i pogłębienie więzi między matką i dzieckiem. Następnie osoba towarzysząca udaje się do punktu noworodkowego, gdzie uczestniczy w ważeniu oraz mierzeniu dziecka.

Po porodzie pacjentka pozostaje na trakcie porodowym przez 2 godziny- odpoczywa, jest pod obserwacją położnej, uczy się przystawiania noworodka do piersi, otrzymuje informacje na temat pielęgnacji krocza. Następnie przekazywana jest na Oddział Położniczy, gdzie regeneruje siły po odbytym porodzie.