Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie

 

Za profesjonalizm oddział położniczo – ginekologiczny był wielokrotnie nagradzany w różnych konkursach. Jako dwunasty oddział w Polsce otrzymał w 1995 r. tytuł “Szpitala przyjaznego dziecku”czyli tytuł nadawany oddziałowi położniczemu, który spełnia kryteria wyznaczone i kontrolowane przez UNICEF (nadaje go Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią (KUKP)), Szpitale, aby uzyskać tytuł, muszą przestrzegać “10 kroków do udanego karmienia piersią”, m.in. pomagać w karmieniu piersią już w pierwszych minutach po porodzie i umożliwić przebywanie matce z dzieckiem przez całą dobę.W 2009 r. Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie poddał się powtórnemu audytowi i ponownie otrzymał zaszczytny tytuł “Szpitala przyjaznego dziecku”.